Zarządzanie projektami, a zarządzanie sobą

Zarządzanie projektami, a zarządzanie sobą

kaboompics.com_Mobile phone, notebook & books in a compositionCzym jest projekt?

Projekt – słowo, które w obecnych czasach jest słyszalne bardzo często. Większości z nas kojarzy się z pracą, studiami, z zadaniami jakie mamy wykonać. Działania, które podejmują liczne firmy, te o większym, jak i mniejszym zasięgu są określane tym mianem. Najprostszą jednak definicją słowa projekt jest po prostu plan działania. Każdy projekt, nawet ten najmniejszy jest w jakimś stopniu zarządzany.

W zakresie zarządzania można wyróżnić cztery podstawowe funkcje:

  • planowanie
  • organizowanie
  • motywowanie
  • kontrolowanie

Zarządzanie projektami

Z definicji jest to: „zespół działań kierowniczych związanych z realizacją projektów oraz zbiór wykorzystywanych w tych działaniach zasad, metod i środków”. Upraszczając, zarządzanie projektami skupia się głównie na poszukiwaniu optymalnych rozwiązań do realizacji określonych celów. Do tej właśnie definicji możemy odnieść nasze życie.

Zarządzanie sobą w odniesieniu do projektu

Traktowanie życia jako zarządzanie indywidualnym projektem to niestandardowe podejście, którego wdrożenie może okazać się rozwiązaniem wielu problemów. Wiąże się to lepszym zarządzaniem czasem, jak również pozwoli na lepszą koordynację wielu aspektów, za które ponosimy odpowiedzialność.

Cztery proste funkcje zarządzania mogą być dla nas bardzo przydatnym schematem działania
w bieżącym życiu.

1. Planuj!

„Carpe diem” to hasło ponadczasowe i nigdy nie powinniśmy o nim zapominać. Jednak to nie wyklucza tego, aby planować. Jeżeli chcemy coś osiągnąć, konieczne jest aby wyznaczyć sobie cele.

Jakie powinny być nasze cele? Najprostszym tego przedstawieniem jest metoda SMART, czyli:

  • Konkretne (co chcemy osiągnąć)
  • Mierzalne (co będzie wyznacznikiem tego, że udało się to osiągnąć)
  • Atrakcyjne (wzbudzające naszą ciekawość)
  • Realne (możliwe do zrealizowania)
  • Terminowe (nie funkcjonujące w myśl zasady: kiedyś się zrobi)

To metoda uniwersalna, która sprawdzi się w planowaniu nawet najmniejszych szczegółów, jak również długoterminowych marzeń.

2. Organizuj!

Samo wyznaczenie celów nie wystarczy. Należy wiedzieć jakie działania trzeba podjąć,
aby uzyskać określone efekty. Wykorzystanie zdolności jakimi dysponujemy daje możliwości na dostrzeżenie i realizację okazji jakie regularnie pojawią się na naszej drodze – z czego często nie zdajemy sobie nawet sprawy.

Odkładanie spraw na późniejszy termin często prowadzi do tego, że w rzeczywistości ich realizacja nigdy nie jest podejmowana. Z tego względu wyznaczanie sobie odpowiednich dat np. „Do końca miesiąca nauczę się 200 nowych słówek hiszpańskiego” lub „W 3 miesiące zrzucę 10 kg”. Realnie postawiony, ale przede wszystkim datowany cel jest łatwiejszy do osiągnięcia.

Należy również zdawać sobie sprawę, że wypracowanie własnej metody organizacji własnych planów oraz bieżących zdań jest często sprawą indywidualną, podczas której niekiedy przydają się coraz bardziej popularne aplikacje np. Evernote do zapisywania notatek lub Trello do tworzenia tablic z zadaniami.

3. Motywuj!

„Chorobą” znacznej części populacji jest prokrastynacja, czyli odkładanie wszystkiego
na później. Brak odpowiedniej motywacji powoduje, że choć pojawia się myśl o podjęciu aktywności, realizacji jakiegoś planu, niekiedy zdarza się tak, że na pewnym etapie brakuje zapału. Jest to w pełni naturalny proces, a im szybciej zdasz sobie z tego sprawę, tym lepiej dla Ciebie i Twoich założeń.

Nie bój się szukać w Internecie artykułów traktujących o motywacji, obrazów traktujących o tej tematyce, jak również specjalnie do tego przygotowanych aplikacji. Otaczaj się motywatorami, które nie tylko będą budziły zapał, ale również przypominały o wyznaczonym celu.

4. Kontroluj!

Analizuj to w jakim stopniu udało Ci się osiągnąć zamierzone cele. Wprowadzaj zmiany i szukaj nowych rozwiązań jeżeli coś nie przynosi efektów. A krótko mówiąc „trzymaj rękę na pulsie” i sam kieruj własnym losem.

Podsumowanie

Zarządzanie własnym życiem jest umiejętnością niełatwą do nabycia, jednak odpowiednie wypracowanie zdrowych nawyków sprawi, że standard i jakość życia znacznie wzrosną, a my możemy być szczęśliwymi ludźmi, realizującymi się w zakresie różnych dziedzin.