Szkolenia Online: Webinar, a Webcast – rozróżnienie pojęć.

Szkolenia Online: Webinar, a Webcast – rozróżnienie pojęć.

 

Czym jest webcast a czym jest webinar? Często można spotkać się z zamiennym stosowaniem tych pojęć. Tymczasem jest to błąd. Poniżej wyjaśnimy co te terminy oznaczają, a także wskażemy podstawowe różnice między nimi.

Webinar

Webinarium: (ang. web (sieć) + seminar (seminarium)) – to internetowa forma edukacji, rodzaj seminarium prowadzonego za pośrednictwem sieci internetowej. Jest to spotkanie online realizowane za pomocą technologii webcast umożliwiające komunikację pomiędzy prowadzącym a uczestnikami. Za jego pomocą można realizować kursy i szkolenia a także wykłady bądź warsztaty. Cechą webinarium jest możliwość uczestnictwa w dowolnym miejscu z dostępem do komputera i internetu. Webinar odbywa się przy użyciu emisji głosu i wideo, bardzo często stosowane są również pokazy slajdów. Webinary odbywają się najczęściej poprzez specjalne zaprojektowane oprogramowanie służące do ich tworzenia. Pozwala ono na zalogowanie się uczestników n w specjalnie utworzonych „Pokojach”, w których obecni uczestnicy mogą zadawać pytania osobie prowadzącej. Przykładem takiego oprogramowania są: GoToWebinar, GoToMeeting, ReadyTalk Web Meeting, czy Webex Meeting Center. Webinaria coraz częściej są organizowane poprzez tranmisję w czasie rzeczywistym na kanale YouTube. W ubiegłym roku Facebook, wprowadził możliwość publikowania transmisji w czasie rzeczywistym – sporo organizatorów kursów i szkoleń korzysta z tej opcji publikując filmy na żywo bezpośrednio z serwisu Facebook.

Sprawdź nasz artykuł o social media:

Informacja w social media na przykładzie portalu Facebook.

Webcast

To pojęcie odnoszące się stricte do technologii w której zrealizowane są webinaria. O ile więc pojęcie webinaru odnosi się do formy spotkania – to termin webcast dotyczy czynności transmisji danych za pomocą internetu. Jest to więc transmisja i dostarczanie prezentacji zawierających wideo, dźwięk, oraz tekst. Odbiór nadawanej transmisji odbywa się w czasie rzeczywistym.

webinar

Pojęcia pokrewne

Bardzo często możemy się spotkać z pokrewnymi terminami, takimi jak transmisje online, videostreaming, spotkania i warsztaty online. Często – choć nie zawsze – wynikają one z dośc skrótowego połączenia obu opisanych wyżej terminów.

Webinaru nie należy mylić z podcastami, screencastami i videocastami (vlogami)- ponieważ te możemy przeglądać dopiero po utworzeniu treści. Webcasty, podcasty i vlogi zazwyczaj nie są transmitowane w czasie rzeczywistym „na żywo”. Podcasty są niesynchroniczne, natomiast cechą webinarów jest ich synchroniczność.

Słowem webinar, najczęściej określa się spotkania, których celem jest przekazanie wiedzy. Aktywność uczestników najczęściej jest ograniczona. zaś liczba uczestników może liczyć nawet do kilkuset osób. Z powodu dużej ilości osób uczestniczących ich aktywność skupia się bardziej wokół zadawania pytań na czacie, lub wypełniania ankiet. Spotkania te rzadziej mają charakter praktyczny.

Często bowiem możemy spotkać z terminem „ Warsztat Online”. Ich specyfiką jest mniejsza niż w tradycyjnym webinarze liczba uczestników, nie przekraczająca kilkunastu osób i organizacja zajęć wymuszająca znacznie większą aktywność ze strony odbiorców. Warsztaty Online – jak sama nazwa wskazuje, zawierają praktyczne ćwiczenia, które pozwalają na podwyższenie umiejętności w podanym przez organizatorów szkoleń zakresie.

Możemy też spotkać się z terminem web konferencji i web spotkania – które często, może oznaczać odbywającą się za pomocą technologii webcast dyskusję, w której wszyscy uczestnicy nagrywają się jednocześnie za pomocą internetowych aplikacji typu:Webex Meeting czy GoToMeeting. Web konferencje często są stosowane aby udoskonalić komunikację między pracownikami, często też stosuje się je na uczelniach w celu przeprowadzenia wykładu

W konteście webinarów często możemy spotkać się z terminem e-learningu.

Polecamy nasz artykuł na temat e – learningu:
http://dobreszkolenie.com/czym-jest-e-learning/

Termin e-learning używany jest w kontekście cyfrowych form edukacji. Termin ten odnosi się stricte do metod i technik nauczania używanych za pomocą internetu. E-learning korzysta z technologii webcast. E – Learning obejmuje więc nauczanie zarówno za pomocą webinarów jak i podcastów. Termin ten jest więc najszerszy z wszystkich prezentowanych.

PODSUMOWANIE

Warto pamiętać o tym, że organizatorzy kursów, szkoleń i warsztatów często mylą powyżej opisywane pojęcia. Dlatego też często webinary określane są mianem webcastu – a hipotetycznie bardziej teoretyczny webinar ma charakter warsztatów online. My jednak napisaliśmy o tym, jak te pojęcia powinny być stosowane. Mając tę wiedzę – użyjecie ich poprawnie.