Tworzenie mapy myśli

Tworzenie mapy myśli

Tradycyjne notatki nie pobudzają mózgu do twórczej pracy. Napisane zazwyczaj w jednym kolorze, są przeważnie zbyt długie i – poprzez graficzną ubogość – trudne do zapamiętania. Podczas ich czytania uruchamia się tylko lewa półkula mózgu odpowiedzialna za linearność, myślenie logiczne, analizę, słowa i liczby.

Jeśli masz problem z rozwiązaniem złożonego zagadnienia i czujesz potrzebę uporządkowania własnych informacji, wtedy bardzo przydatnym, może się okazać tworzenie mapy myśli.


Czym jest mapa myśli i kiedy najlepiej ją stosować?

Mapa myśli (and. Mind Maping),to graficzne uporządkowanie informacji, mające za na celu zwiększenie zapamiętywania i efektywności pracy oraz synergiczne wykorzystanie obu półkul mózgu. Innymi słowy tworząc mapę myśli upraszczamy i strukturalizujemy informację nadając jej możliwie atrakcyjną skojarzeniową formę np. obrazków i kolorowych słów, aktywizując w ten sposób prawą półkulę mózgu – która podczas regularnego notowania nie jest używana.

Jak tworzyć czytelną mapę myśli? Jest to dość proste, ale wymaga ćwiczeń. Do jej stworzenia wystarczy czysta kartka (A4 lub większa), oraz kilka kolorów flamastrów, kredek, czy długopisów.

1. Określ główny temat i umieść go na środku kartki najlepiej w formie atrakcyjnego rysunku, opartego na skojarzeniu.

2. Pomyśl sobie, że centralny temat jest jak pień drzewa, z którego wyrastają konary. Stwórz przynajmniej cztery rozgałęzienia (tematy), które będą się odnosić tematu do głównego. Ważne, abyś każdy z nich narysował innym kolorem.

3. Wypisz słowa kluczowe wzdłuż rozgałęzień – które są powiązane zarówno z tematem głównym jak i (bardziej szczegółowym) rozgałęzieniem.

4. Do każdego z rozgałęzień przyporządkuj kolejne, bardziej szczegółowe słowa, lub rysunkowe skojarzenia, wiążące się z odnoszącymi do nich rozgałęzieniami, ale wyjaśniające zagadnienia w sposób bardziej szczegółowy.

Pamiętaj, aby każde słowo pisać drukowanymi literami i że najważniejsze zagadnienia powinny znajdować się w centralnej części mapy. Każde kolejne rozgałęzienie, to bardziej szczegółowe i (ale też mniej ważne) zagadnienia.

Mapa myśli, to świetna metoda porządkowania złożonych informacji, która pozwala zarówno na efektywną naukę i zapamiętywanie, jak i bardziej wydajną pracę. Tak naprawdę nie ma jedynej i skutecznej metody, na stworzenie dobrej mapy myśli. Ważna jest kreatywność i nawet najbardziej abstrakcyjne pomysły, które pozwolą na stworzenie efektownej – ale przede wszystkim czytelnej i przydatnej – mapy myśli.