Cel i krótki opis projektu:

 Celem projektu „Zmiany na lepsze!- kompleksowy outplacement dla zwolnionych.” jest wyższa motywacja i zdolność do ponownego zatrudnienia wśród 60 Uczestników Projektu (min.36 kobiet i 24 mężczyzn) to jest osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu, zamieszkujących na obszarze województwa lubelskiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Cel zostanie zrealizowany w okresie od 01.06.2016 r.do 30.04.2017 r:

 W projekcie założono następujące formy wsparcia:

  • – Doradztwo zawodowe obejmujące przygotowanie Indywidualnych Planów Działania dla 60 UP.
  • – Poradnictwo psychologiczne obejmujące mentoring dla 60 UP.
  • – Szkolenie zawodowe zakończone egzaminem zewnętrznym i wydaniem certyfikatu dla 60 UP.
  • – 3- miesięczny staż zawodowy dla 60 UP.
  • – Pośrednictwo pracy dla 60 UP.

Wartość projektu: 1 253 126,88 zł
Wkład Funduszy Europejskich w projekt: 1 065 157,84 zł

 Projekt realizowany na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.:

 Do wyboru będą następujące szkolenia:

 

 • a) Handlowiec energooszczędnych materiałów budowlanych

 

 • b) Pracownik biurowy z kompetencjami w zakresie zagospodarowania surowców wtórnych w biurze

 

 • c) Specjalista ds. marketingowych kampanii ekologicznych

 

Głównym rezultatem, osiągniętym dzięki realizacji projektu będzie po zakończeniu udziału w szkoleniach przewidzianych w projekcie znalezienie zatrudnienia na co najmniej 3 miesiące przez 55% Uczestników Projektu.

zmianynalepsze