Początek: 30 marca 2017
00:00
Koniec: 30 marca 2017
00:00

Miejsce wydarzenia

Rzeszów Piłsudskiego 40 /15

GPS: 50.0411375, 22.0006009


Opłaty i bilety
Zgłoszenia do udziału w Projekcie można dokonać poprzez dostarczenie Dokumentacji Rekrutacyjnej do Biura Projektu (Al. Piłsudskiego 40/15, 35-001 Rzeszów): 1) drogą mailową na adres: ppp@pap.rzeszow.pl, 2) faxem na nr: (17) 857-71-00 w. 21, 3) pocztą tradycyjną lub osobiście. DOKUMENTY MOŻNA POBRAĆ POD ADRESEM:

Celem projektu jest pogłębienie/nabycie wiedzy oraz umiejętności praktycznych dotyczących realizacji przedsięwzięć w formule partnerstwa publiczno-prywatnego przez MMŚP i ich pracowników, zainteresowanych wejściem na polski rynek partnerstwa publiczno-prywatnego.

Wsparcie szkoleniowe kierowane jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, posiadających siedzibę na terenie woj. podkarpackiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i lubelskiego.

Szkolenia współfinansowane są maksymalnie w 90% ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, udzielone wsparcie ma charakter pomocy de minimis.

Okres realizacji projektu: wrzesień 2016r. – grudzień 2017r.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, na lata 2014-2020, Działanie 2.2.

Wsparciem szkoleniowym objętych zostanie łącznie 156 osób ze 100 mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z terenu województwa podkarpackiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i lubelskiego. Szkolenia realizowane będą na terenie każdego z ww. województw.

Planowanym efektem projektu jest:

  • • zwiększenie zaangażowania MMŚP w realizację przedsięwzięć w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, co przyczyni się do pozyskania przez MMŚP nowych zleceń i rozwoju firm;
  • • zwiększenie poziomu zaufania i zrozumienia pomiędzy sektorem prywatnym, a podmiotami publicznymi, co przełoży się na lepszą współpracę administracji publicznej z sektorem prywatnym.

Przedsiębiorcy i ich pracownicy nabędą wiedzę i kompetencje dotyczące przedsięwzięć realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, co przyczyni się do zdobycia przewagi konkurencyjnej na rynku.

Oferta projektu obejmuje:

  • • 2 dni szkoleń ogólnych (16 godz.) z zakresu zasad realizacji przedsięwzięć w formule partnerstwa publiczno-prywatnego;
  • • 4 dni szkoleń dedykowanych (32 godz.) z zakresu zasad realizacji przedsięwzięć w formule PPP w odniesieniu do konkretnego przedsięwzięcia planowanego przez podmiot publiczny do realizacji w formule PPP.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE!

Harmonogram

Szkolenie ogólne (2 dni szkolenia):

  • 23.02.2017r.
  • 02.03.2017r.

Szkolenie dedykowane (4 dni szkolenia):

  • 08.03.2017r.,
  • 16.03.2017r.,
  • 23.03.2017r.,
  • 30.03.2017r.