Serdecznie zapraszamy członków Stowarzyszenia Księgowych w Polsce zrzeszonych w Oddziale Okręgowym w Krakowie do udziału w prelekcji na temat. „Rozwiązania stosunku pracy”.

Prelekcja organizowana jest w ramach działalności statutowej Oddziału. Odbędzie się w biurze SKwP O/O Kraków.

Prosimy o potwierdzenie udziału w prelekcji (terenowy@krakow.skwp.pl).

Po wykładzie zachęcamy do dyskusji.