Początek: 9 września 2016
10:00
Koniec: 9 września 2016
18:00

Miejsce wydarzenia

Łódź, przedzielniana

GPS: 51.754173658645165, 19.48448896408081


Opłaty i bilety
Darmowy
0,00

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej „Poligon doświadczeń. Sztuka dostępna dla osób z dysfunkcją wzroku”.

Na konferencji poruszane będą tematy dotyczące barier komunikacyjnych i różnorodnych dysfunkcji wzroku oraz odpowiednio do nich dostosowanych sposobów udostępniania sztuki – audiodeskrypcji czy tyflografiki. Spotkanie będzie okazją do wymiany doświadczeń między „przewodnikami” po świecie plastyki, ale także okazją do dialogu między osobami przybliżającymi sztukę a jej odbiorcami. Taka współpraca pozwala bowiem na opracowywanie skutecznych i atrakcyjnych metod umożliwiających obiór sztuk wizualnych. Konferencja podzielona będzie na część teoretyczną oraz warsztatową.

PROGRAM KONFERENCJI:

10.00-10.15 otwarcie konferencji

10.15-10.30 Monika Zaręba, Fundacja Szansa dla Niewidomych
Wprowadzenie

10.30-11.00 Marek Kalbarczyk, Fundacja Szansa dla Niewidomych
Świat opisany słowem, największym skarbem ludzi niewidomych

11.00-11.30 Marek Jakubowski, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach
Tyflografika – dzisiaj i 200 lat temu

11.30-12.00 Adam Kalbarczyk, Altix
Nowoczesne technologie przyszłością osób niewidomych

12.00-12.30 przerwa

12.30-13.00 reprezentanci Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Łodzi
Edukacja osób z dysfunkcją wzroku

13.00-13.30 Katarzyna Kończal, Muzeum Pałac Herbsta
Projekt edukacyjny „Podszepty” w praktyce muzealnej

13.30-13.45 dyskusja

13.45-14.15 przerwa

14.15-16.45 warsztaty:
Edyta Lisek-Lubaś, Zorro Design: Zobaczyć dotykiem – Ślady pamięci
Aleksandra Rogalska, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Laskach: Audiodeskrypcja i pomoce dotykowe w muzeum

16.45-17.00 przerwa

17.00 – pokaz filmu „Gdyby ryby miały głos” (reż. Tomasz Jurkiewicz, 28”); film z audiodeskrypcją

Organizatorami konferencji są Muzeum Pałac Herbsta i Fundacja Szansa dla Niewidomych. Zadanie jest współfinansowane ze środków Miasta Łodzi.

Wstęp wolny