26 czerwca 2016
14:00

Miejsce wydarzenia

ul. Parkowa 2, 85-006 Bydgoszcz

GPS: 53.12523715282258, 18.003950114680492


Opłaty i bilety
Zapisy: warsztatyruchobraz@yahoo.com
Prosimy o zapisy na adres mailowy.
Darmowy

Projekt realizowany ze środków Miasta Bydgoszczy.

Malowanie światłem – warsztaty ruchu i obrazu dla dzieci.

26.06.2016 i 3.07.2016

Technika użyta w warsztatach jest nowatorską techniką wideo, w której ślady światła są cyfrowo chwytane i zachowane w projekcji wideo tworząc trwające, jednak efemeryczne, wizualne doświadczenie. Obrazy stopniowo nawzajem się przenikają tworząc dynamiczną i nieprzewidywalną narrację.

Technika ta wprowadza związek pomiędzy fizycznym ruchem, a malarstwem (sztuką wizualną), jest przejściem z przestrzeni trójwymiarowej do wirtualnego „płótna“ ekranu projekcji wideo.

Obrazy wideo powstają pod wpływem ruchu. Dzieci z przymocowanymi do ciała światełkami LED poruszają się według określonych schematów ruchowych. Program komputerowy śledzi ich ruchy przy pomocy kamery i prezentuje trajektorię poruszającego się ciała w projekcji wideo.

Prowadzi to do malowania światłem na żywo. Tak więc na poziomie wizualnym świetlny obraz reprezentuje ruch ciała w większej skali czasowej niż właściwy performance odbywający się w czasie rzeczywistym.
Warsztaty wykorzystują naturalną dla dzieci ciekawość oraz skłonność do wyrażania siebie poprzez energię ruchową i „zatrudniają” tę energię do wykonywania przez dzieci aktywności artystycznej jaką jest malowanie.
Projekt ten wskaże dzieciom możliwości płynące z zastosowania nowych technik dla tworzenia na żywo i bez wysiłku różnorodnych, barwnych obrazów i będzie równocześnie okazją do wspaniałej zabawy.

Zapraszamy zatem dzieci w wieku 5-12 lat, rodzice oczywiście również mile widziani.

Prosimy o zapisy na adres mailowy: warsztatyruchobraz@yahoo.com

Warsztaty prowadzone będą z grupami dzieci (grupy o liczebności do 10 osób). Prosimy zapisywać się zatem: chętni do 1-szej grupy na godz. 14.00, do 2-giej grupy na godz.15.00, do trzeciej grupy na godz. 16.00.

Proponujemy pracę w małych grupach co uatrakcyjni zajęcia i umożliwi indywidualne zaangażowanie każdego dziecka w prowadzone zajęcia.

Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Warsztaty poprowadzą Michał Osowski i Patrycja Lewandowska.

Michał jest artystą interdyscyplinarnym działającym w Holandii i w Polsce. Studiował w Instytucie Sonologii (muzyka elektroakustyczna) w Królewskim Konserwatorium w Hadze i kompozycję w Konserwatorium Muzycznym w Rotterdamie, jak również techniki interaktywne w IRCAM w Paryżu. Specjalizuje się w tworzeniu interaktywnych systemów integrujących ruch fizyczny z dźwiękiem i projekcją wideo, w których ważną rolę odgrywają element aktywnego i spontanicznego uczestnictwa i zaangażowania odbiorcy oraz współpraca z artystami różnych dyscyplin. Swoje projekty realizuje w różnych formach: otwarte sesje dla spontanicznych uczestników, warsztaty z dziećmi, czy publiczne performance z udziałem zaproszonych artystów.

Patrycja jest tancerką i choreografką. Ukończyła studia na Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi na specjalizacji Choreografia i Techniki Tańca. Uczęszczała do studium Tańca Współczesnego MTT działającego przy Teatrze Muzycznym Capitol we Wrocławiu. Była tancerką Teatru Tańca Gest w Bydgoszczy. Pracowała w Szkole Tańca Bohema jako instruktor tańca z osobami dorosłymi, młodzieżą i dziećmi prowadząc zajęcia z laboratorium ruchu, tańca współczesnego, improwizacji i dziecięcej manufaktury tanecznej. Od 4 lat regularnie praktykuje jogę doskonaląc swoje umiejętności w tej dziedzinie na studiach podyplomowych na AWF w Warszawie. W swojej praktyce tanecznej dużą uwagę poświęca pracy nad koncentracją, przepływem energii.

The light painting used in the project is a newly developed video technique in which the trails of the light are digitally captured and retained in the video projection to create lasting, however ephemeral, visual experience. The video images gradually interpenetrates each other creating dynamic and unpredictable narrative.
The technique introduces a connection between children’s physical movement and painting, and is a transition from 3-dimensional space into the virtual „canvas” of the video projection screen.
The video images are generated under the influence of the movement. The children move according to the specific motion patterns with the LED lights attached to their bodies. A computer program tracks their movement with a camera and presents the trajectory of the moving body through the video projection. This leads to a live light painting.
The workshops make use of a natural for smaller children tendency to express themselves through the movement in order to make them perform artistic activity (the act of painting) that normally does not require great physical effort.

13413710_1116372465092770_2275467997289512754_n