16 grudnia 2016
17:30

Miejsce wydarzenia

Poznań, Garbary 97/2

GPS: 52.4122723510253, 16.93869317179292


Opłaty i bilety
Darmowy

Adresatami szkolenia są kobiety, które doświadczały lub doświadczają przemocy domowej(uczestniczki zgłaszają się same lub kierowane są do TKOPD przez inne instytucje).

Grupa wsparcia ma charakter psychoedukacyjny. Poszczególne spotkania ułożone są w taki sposób, aby stopniowo wprowadzić uczestniczki grupy w problematykę przemocy, uczyć, czym jest przemoc, jakie są jej rozmiary, konsekwencje, jak się przed nią ustrzec.

Zasadniczym celem projektu realizowanego przez TKOPD jest poprawa psychospołecznej sytuacji kobiet, doznających przemocy w środowisku rodzinnym.

Program zajęć grupy wsparcia:

  • zdobycie podstawowej wiedzy dotyczącej mechanizmów stosowania przemocy przez sprawcę oraz mechanizmów kierujących życiem osób doświadczających przemocy,
  • wzmocnienie poczucia sprawstwa u kobiet po trudnych doświadczeniach życiowych
    i ich pozytywną samoocenę,
  • treningi: asertywności, radzenia sobie ze stresem i sytuacjami trudnymi, skutecznej komunikacji,
  • uzyskanie kompetentnych informacji na temat działania placówek, w których mogą szukać pomocy,
  • spotkanie z prawnikiem i policjantem,
  • wypracowanie przez osoby doświadczające przemocy własnych sposobów radzenia sobie w trudnej sytuacji, a przede wszystkim odzyskania wiary w siebie i własne działania,
  • omówienie problemów wychowawczych, które mogą pojawić się w rodzinach dotkniętych przemocą oraz wszelkiego rodzaju uzależnieniami,
  • udzielenie wsparcia psychologicznego oraz wsparcia wzajemnego uczestniczek zajęć (grupa ma charakter zamknięty).

Termin: od 23 września do 16 grudnia 2016 r.  (12 cotygodniowych spotkań, z pominięciem 11 listopada), godz. 17.30-19.45
Prowadzące: Sylwia Pittner, Dorota Grawenda-Banaszak

Sylwia Pittner – psycholog. Prowadzi zajęcia profilaktyczne dla dzieci dotyczące zapobieganiu zjawiskom przemocy oraz grupy wsparcia dla kobiet, które jej doświadczały. Pracuje indywidualnie z osobami dotkniętymi przemocą w rodzinie. Posiada doświadczenie w diagnozie systemu rodzinnego w sytuacji rozpadu związku rodziców oraz udzielaniu wsparcia psychologicznego dzieciom zagrożonym lub doznającym krzywdzenia emocjonalnego.

Dorota Grawenda-Banaszak – wykształcenie wyższe pedagogiczne, ukończone Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Instytutu Psychologii Zdrowia PTP, certyfikowany przez PARPA specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, ukończone ponad 200 godzin szkoleń z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w tym pracy z osobami doświadczającymi przemocy jak i pracy wg modelu z Duluth z osobami stosującymi przemoc. Ponad 10 lat doświadczenia zawodowego w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Wieloletni kurator społeczny wydziału karnego sądu rejonowego.

Koszt: bezpłatne
Zgłoszenia przyjmuje prowadząca: Sylwia Pittner (tel. 509 913 992 we wtorki 14.00-15.00 i piątki
8.00-9.00 lub osobiście). Można też zgłaszać się mailowo: szkolenia@kopd.poznan.pl, podając swoje nazwisko, nr telefonu i adres mailowy.