Początek: 2 marca 2017
09:00
Koniec: 2 marca 2017
15:00

Miejsce wydarzenia

-

GPS: -


Opłaty i bilety
Cena zwiera wykład, materiały szkoleniowe

istock_000007877199small

CELE SZKOLENIA

Celem szkolenia jest uzupełnienie wiedzy z zakresu czasu pracy, zdobycie praktycznych umiejętności tworzenia grafików czasu pracy oraz analizy tych grafików.

ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie rekomendowane jest zwłaszcza dla osób odpowiedzialnych za przygotowywanie grafików oraz prowadzenie ewidencji czasu pracy.

KORZYŚCI

Dzięki szkoleniu uczestnicy zdobędą umiejętności tworzenia grafików i prowadzenia ewidencji czasu pracy oraz dokonywania przydatnych analiz. Ponad to uczestnicy uzupełnią i pogłębia posiadana już wiedzę o niezbędne elementy dotyczące czasu pracy.

ZAKRES TEMATYCZNY

 1. Zasady przygotowywania grafików czasu pracy.
 2. Analiza przykładowych grafików czasu pracy.
 3. Regulacje prawne w zakresie prowadzenia ewidencji czasu pracy.
 4. Analiza przykładowych ewidencji czasu pracy.
 5. Okresy odpoczynku.
 6. Równoważenie skróconych okresów odpoczynku.
 7. Praca zmianowa w dni wolne od pracy.
 8. Czas pracy w okresie nie świadczenia pracy.
 9. Godziny nadliczbowe.
 10. Skutki finansowe przy niedopracowaniu pełnego wymiaru czasu pracy w miesiącu kalendarzowym.
 11. Następstwa prawne przy niedopracowaniu pełnego wymiaru czasu pracy w miesiącu kalendarzowym lub w okresie rozliczeniowym.
 12. Okres rozliczeniowy na przełomie roku kalendarzowego i skrócone okresy rozliczeniowe.
 13. Okres rozliczeniowy w ruchu ciągłym na przełomie miesięcy kalendarzowych.
 14. Wybrane problemy na tle orzecznictwa Sądu Najwyższego.

 

Lokalizacja szkolenia: Kielce, ul. Św. Leonarda 1/25