Początek: 28 lutego 2017
00:00
Koniec: 28 lutego 2017
14:00

Miejsce wydarzenia

-

GPS: -


Opłaty i bilety
Zarejestruj się pod adresem:

Podczas 60 minutowego spotkania pokażemy Wam, jak pracować z celami w coachingu. Omówimy rodzaje celów i wykorzystywane przez nas narzędzia.

Zarejestruj się:
https://rszewczak.clickmeeting.com/cele-w-coachingu-2/register

PROGRAM:

* Znaczenie celów w procesie coachingowym.
* 3 rodzaje celów w coachingu:
– dążenie Klienta,
– cele na program coachingu,
– cele na sesje coachingowe.
* Narzędzia wspierające definiowanie celów.
* Skalowanie celów.

W trakcie webinaru będzie okazja zadać pytania.

PROWADZĄCY:

RAFAŁ SZEWCZAK – Superwizor i trener coachingu. Certyfikowany Coach ICF (Professional Certified Coach) i CoachWise™, Współwłaściciel Pracowni Coachingu NOVO, Dyrektor Programowy Studium Zawodowego Coacha Biznesu i Szkoły Coachingu Zespołowego i Grupowego. Psycholog, zrzeszony w International Coach Federation (ICF) i European Mentoring and Coaching Council (EMCC). Specjalizuje się w coachingu zespołowym i grupowym. Jako coach przedsiębiorczości wspiera trenerów i coachów w budowaniu ich praktyki coachingowej. Przygotowuje do akredytacji ICF, EMCC i Izby Coachingu. Prowadzi grupy superwizyjne i rozwojowe dla coachów.

MAGDA KOZIOŁ – Certyfikowany Coach ICF (Associated Certified Coach) oraz Izby Coachingu. Certyfikowany superwizor coachingu Izby Coachingu. Specjalizuje się w pracy coachingowej eksplorującej osobiste poczucie sensu. Uczy coachingu w Studium Zawodowym Coacha Biznesu. Pracuje z osobami przygotowującymi się do akredytacji na poziomie ACC. Trener biznesu, trener zmiany, wykładowca w Studium Trenera Zmiany NOVO. Mentor. Coach grupowy i zespołowy, wspiera budowanie i integrowanie zespołów wokół wspólnego celu. Specjalizuje się w obszarze poczucia sensu i autentyczności w kontekście przywództwa, kariery i harmonii w życiu.

Zarejestruj się:
https://rszewczak.clickmeeting.com/cele-w-coachingu-2/register