Początek: 25 listopada 2016
14:00
Koniec: 26 listopada 2016
16:00

Miejsce wydarzenia

Wrocław, ul. Rychtalska 8,

GPS: 51.1285839, 17.046794999999975


Opłaty i bilety
Darmowy
0,00

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie „Organizacja i przeprowadzanie młodzieżowych wymian międzynarodowych w programie Erasmus +”. Wrocław 25- 26 listopada 2016 r.

Czy wiesz, że program Komisji Europejskiej Erasmus + finansuje realizację młodzieżowych wymian międzynarodowych? Wymiana to spotkanie młodzieży z różnych krajów, zaplanowane i realizowane przez samą młodzież, na wybrany przez siebie temat.

Na szkoleniu dowiesz się:

• Jak pozyskać organizacje i grupy partnerskie do wymiany.
• Jak sprawić aby pomysł na wymianę zamienić w gotowy do sfinansowania projekt.
• Jak zaplanować działania wymiany.
• Jakich użyć metod pracy aby dobrze zintegrować grupę.
• Jak ustrzec się typowych błędów oraz trudnych sytuacji.
• Jak wypełnić wniosek o dofinansowanie.

Na szkolenie zapraszamy młodzież z terenu Dolnego Śląska planującą organizację wymiany w wieku od 13 do 30 roku życia, a także pracowników młodzieżowych, koordynatorów szkolnych klubów wolontariatu, pracowników organizacji pozarządowych oraz wszystkich tych którzy chcą wspierać młodych ludzi w organizacji wymian międzynarodowych.

Szkolenie odbędzie się w siedzibie Instytutu Edukacji Społecznej przy ulicy Rychtalskiej 8. Dla osób dojeżdżających przewidziano zakwaterowanie w sąsiadującym z instytutem hotelu. Uczestnicy pokrywają jedynie koszty dojazdu.

Czas szkolenia: piątek 14.00 – 20.00, sobota 9.00 – 15.00

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z koordynatorką szkolenia Kingą Ekert: kinga.ekert@ies.org.pl . Zgłoszenia przyjmujemy do 22 listopada, liczba miejsc ograniczona.

Projekt współfinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Szkolenie poprowadzą:

Kazimierz Szepiela- Trener, manager, doradca, społecznik. Absolwent Politoligii na Uniwersytecie Wrocławskim i Szkoły Trenerów Biznesu i Doradców Personalnych Elżbiety Sołtys. Od 2001 r. zaangażowany w pracę na rzecz sektora pozarządowego w kraju i za granicą. Doświadczenie zdobywał jako dyrektor Domu Spotkań im. Angelusa Silesiusa oraz konsultant regionalny Narodowej Agencji Programu „Młodzież w Działaniu”. Trener na projektach edukacyjnych w Wielkiej Brytanii, Austrii, Ukrainie, Białorusi. Specjalizuje się we wspieraniu liderów organizacji pozarządowych w obszarach: zarządzania organizacją w tym zarządzania strategicznego, pozyskiwania środków na działalność statutową, prowadzenie podmiotów ekonomii społecznej. Współtwórca i członek zarządu Dolnośląskiej Rady ds. Młodzieży- federacji organizacji pozarządowych pracujących na rzecz młodzieży. Przewodniczący Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego I Kadencji. Autor publikacji z obszaru partycypacji społecznej młodzieży, źródeł finansowania działalności statutowej, a także współautor propozycji aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego o tematykę młodzieżową. Wraz z zespołem Domu Spotkań im. Angelusa Silesiusa laureat nagrody Pro Publico Bono dla najlepszej organizacji pozarządowej o zasięgu regionalnym. Za swoją działalność uhonorowany przez Sejmik Wojewódzki Odznaką Honorową „Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego”

Paweł Dębek-Od 15 lat pracuje jako coach, trener i doradca. Psycholog zdrowia, socjolog organizacji i zarządzania, ukończył renomowane szkoły coachingu, systemowych ustawień organizacyjnych, psychoterapii, socjoterapii i psychologicznego treningu grupowego. Trener rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, certyfikowany coach International Coaching Community. Przeprowadził ponad 5000 godzin warsztatów, treningów i sesji indywidualnych. Pracuje z managerami i zespołami w biznesie, administracji publicznej i w sektorze organizacji pozarządowych. Uczy też trenerów i coachów – był autorem i trenerem wiodącym kilkunastu szkół trenerów. Współtworzył i kierował wieloma organizacjami o charakterze think-tankowym, szkoleniowym i federacyjnym: Instytutem Edukacji Społecznej (2001 – 2016), Dolnośląską Radą ds. Młodzieży (2010 – 2016), był członkiem zarządu Polish Governance Institute i przewodniczącym rady Izby Gospodarczej Europy Środkowej. Doradzał w takich instytucjach jak Narodowy Fundusz Zdrowia i Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Był członkiem rządowego zespołu ds. młodzieży, kierowanego przez Szefa Doradców Strategicznych Premiera RP, w wyniku prac którego powstał raport „Młodzi 2011”. Od 2012 roku jest członkiem Rady Działalności Pożytku Publicznego Ministra Pracy i Polityki Społecznej, kieruje zespołem ds. polityki na rzecz młodzieży. Autor wielu publikacji, analiz i raportów z zakresu rozwiązań strategicznych dla młodych ludzi. Odznaczony przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego.