Początek: 20 lipca 2016
10:00
Koniec: 20 lipca 2016
13:00

Miejsce wydarzenia

ul. Bogucicka 3a, budynek B, pok. 303-305, 44-226 Katowice

GPS: 50.260721875906675, 19.0438015080872


Opłaty i bilety
Formularz rejestracyjny:
Zapisy za pośrednictwem formularza.

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie pt. „ABC rozliczeń finansowych w firmie” (w tym: ćwiczenia/przykłady), które poprowadzi przedstawiciel Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach dnia 20.07.2016, w godz. 10:00 – 13:00.

Cel szkolenia:
Przybliżenie kwestii dotyczących form opodatkowania oraz kosztów ponoszonych przez firmy z tytułu podatku dochodowego, VAT, ZUS.

Program:
1. Prawne aspekty rozliczeń z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.
2. Określenie zasad dokonywania wyboru poszczególnych form opodatkowania:
– Karta podatkowa
– Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
– Zasady ogólne.

3. Obliczanie podatków w formie zryczałtowanej i na zasadach ogólnych – ćwiczenia/przykłady.

Prowadzący:
Bogdan Wołowczyk – zastępca kierownika Zespołu ds. Poradnictwa Zawodowego i Przedsiębiorczości. Posiada wieloletnie doświadczenie szkoleniowo-doradcze w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, możliwości i form dofinansowania, aspektów prawnych i ekonomicznych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w Polsce i krajach Unii Europejskiej oraz doświadczenie w zakresie poradnictwa zawodowego. Ekspert w zakresie oceny wniosków dofinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Miejsce: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, ul. Bogucicka 3a, II piętro, sala 314B (Aula Pawłowskiego) – sala może ulec zmianie.

ZGŁOSZENIA
Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest na stronie:
https://docs.google.com/a/uekat.pl/forms/d/
1YsKFrUqmMYiWjJuw6F4CKhB2cf4-0n2LhHwLNSbiNd8/viewform

Uczestnictwo w szkoleniu zostanie potwierdzone e-mailowo, w terminie do 4 dni od przysłania zgłoszenia.

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA.

Uczestnicy szkolenia otrzymają ZAŚWIADCZENIE.

finansezus