Pracownik, a kreatywność

Pracownik, a kreatywność

Kreatywność jest to proces umysłowy mający na celu tworzenie nowych idei, pobudzanie do nieszablonowego i twórczego myślenia.

Powszechnie uważa się, że pracownik powinien być kreatywny i jest to od niego wręcz wymagane. By wydobywać, niekiedy tłumioną, kreatywność z pracowników, organizuje się różnego rodzaju szkolenia mające na celu dać „świeżość” w myśleniu, szczególnie na takich stanowiskach gdzie istnieje potrzeba twórczości. Poniższe metody można też wykorzystać na potrzeby własne np. jako sposób motywowania siebie, bądź w firmie, wśród pracowników.

Metody pobudzające kreatywność pracowników:

Design Thinking

Design Thinking- to metoda polegająca na zebraniu zespołu badawczego specjalizującego się w różnych dziedzinach. Zadaniem zespołu jest to, by spojrzeć na badany problem z różnych perspektyw. Następnie zespół realizuje 5 poszczególnych kroków, którymi są:

empatyzacja definiowanie problemu → generowanie pomysłów → budowanie prototypów → testowanie;


Źródło: http://designthinking.pl/co-to-jest-design-thinking/

 Na każdym z etapów podejmowane są odmienne działania. Poniżej przedstawione są krótkie charakterystyki każdego z nich.

  • Empatyzacja polega na wejściu w skórę użytkownika. Stosowane są mapy empatii, ankiety rozpoznawcze oraz obserwacje użytkowników. Ich zachowanie może stać się inspiracją dla nowych produktów, idei.

  • Definiowanie problemu to etap, który polega na syntezie informacji zebranych przez zespół podczas fazy Empatyzacji i sformułowanie z nich ogólnego problemu. Na tym etapie wymagane jest przełamanie własnych barier myślowych, które ograniczają i blokują swobodne myślenie.

  • Generowanie pomysłów – w tej fazie zespół badawczy ma za zadanie wytworzyć jak największą ilość możliwych rozwiązań dla zdefiniowanego wcześniej problemu. Jak w poprzedniej fazie istotne jest tworzenie nowych, niebanalnych i oryginalnych pomysłów. Ważnym jest, by powstrzymywać się od oceny i krytyki pozostałych członków zespołu, po to by praca w grupie była przyjemna, a każdy czuł się akceptowany i potrzebny. W tej fazie zastosowanie ma metoda burzy mózgów, polegająca na swobodnym dzieleniu się pomysłami w grupie, tak by wspólnie dość do najlepszego rozwiązania.

  • Budowanie prototypówna tym etapie urzeczywistnieniu ulega to, nad czym zespół pracował. Ma szczególne zastosowanie podczas tworzenia przedmiotów materialnych, np. produktu. Chodzi tutaj o przeniesienie pracy do świata rzeczywistego, czyli wizualizacji działań z wcześniejszych etapów. Lepiej oszacować czy pomysł idzie w dobrym kierunku, czy się z nim rozmija, przed rozpoczęciem nierzadko kosztownej budowy. Do budowania szybkich prototypów można użyć papieru, drewna, plastiku i wszystkiego, co jest pod ręką.

  • Ostatnią fazą Design Thinking jest Testowanie. Wybrane rozwiązanie lub produkt końcowy jest testowany w realnym środowisku użytkownika. Dopiero po pozytywnie zakończonych testach można stwierdzić, że dany produkt lub usługa jest gotowy do wdrożenia. W etapie tym konieczne jest zaangażowanie ze strony technicznej, prawnej, administracyjnej i formalnej.

Synektyka

Synektyka to metoda rozwoju kreatywności oparta na twórczym oddaleniu się od problemu. Wykorzystuje ona zdolność i pojemność ludzkiego umysłu do łączenia razem pozornie niepowiązanych ze sobą, czyli maksymalnie oddalonych, elementów. Efektem jest motywacja mózgu do poszukiwań nowych idei i rozwiązań w wybranej kwestii. Celem synektyki jest osiągnięcie kontroli nad nieświadomymi procesami twórczymi przy użyciu myślenia metaforycznego czyli używając przenośni przykładowo: „Nie mam czasu do stracenia”, „Czas to pieniądz”.

Występują 4 etapy procesu synektycznego:

  • Etap I – przedstawienie problemu w formie abstrakcyjnej

  • Etap II – kilkakrotna re-definicja problemu i sprowadzenie go do mniej abstrakcyjnej formy

  • Etap III – odkrycie przed zespołem rzeczywistego problemu

  • Etap IV – istniejące pomysły jako stymulacja do znalezienia praktycznych rozwiązań danego problemu