Rozwój osobisty: Metody efektywnego przyswajania wiedzy.

Rozwój osobisty: Metody efektywnego przyswajania wiedzy.

Uczymy się przez całe życie – nie tylko w szkole i na studiach. Podczas podjęcia pracy pracodawca często wymaga od swoich pracowników przyswojenia wiedzy niezbędnej do pełnienia obejmowanego stanowiska – wysyła ich na kursy i szkolenia, by poprzez wdrożenie wiedzy, pracownik był o krok przed konkurencją. Nauka nie powinna więc kojarzyć nam się tylko ze sprawdzianami i kolokwiami – sztuką jest zapamiętanie materiału na dłużej, tak aby później móc wykorzystać wiedzę w praktyce. Jak więc efektywnie się uczyć? Tego dowiecie się w poniższym artykule.

wiedzy

1. Dostosuj formę nauki do działania pamięci

Pamiętaj, że istnieją reguły działania pamięci, które decydują o zapamiętaniu informacji. Są to:

Reguła świeżości – informacje, z którymi zapoznaliśmy się niedawno, są łatwiejsze do odtworzenia.
Reguła początku i końca – zapamiętujemy informacje na początku nauki, potem zapamiętywalność maleje, by wzrosnąć na końcu.
Reguła powtórek – informacje, które często powtarzamy, są zapamiętywane na dłużej.
Reguła wyjątkowości – zapamiętujemy informacje odbiegające od schematu i rzeczy dziwne, oryginalne, śmieszne.
Reguła wpływu emocji – zapamiętujemy to, co wywiera na nas silne emocje. Jeśli więc jesteś zaciekawiony i zaangażowany – poświęcisz mniej czasu na zapamiętanie informacji. Jeśli materiał cię nudzi – musisz poświęcić więcej czasu.
Reguła podobieństwa – informacje powiązane tematycznie, opisujące to samo zagadnienie są najczęściej zapamiętywane jako całość, co powoduje, że przypominając sobie część informacji z danej partii materiału – łatwiej jest odtworzyć inne.

Pamiętaj też, że proces zapamiętywania jest tym skuteczniejszy im więcej zmysłów wykorzystujemy. Najlepiej zapamiętujemy wykorzystując obie półkule mózgu. Lewa półkula mózgu odpowiedzialna jest za logiczne myślenie i koncentrację na szczegółach – lewej półkuli używamy, kiedy mówimy, czytamy i piszemy, tworzymy sekwencje i posługujemy się liczbami. Prawa półkula mózgu odpowiedzialna jest za twórczość, kreatywność, wyobraźnię, proporcje wielkości oraz obraz całości – to dzięki niej marzymy, oraz śmiejemy się z dowcipów.

Sprawdź nasz tekst pod tytułem: „Sposoby efektywnego zarządzania czasem”.
http://dobreszkolenie.com/sposoby-efektywnego-zarzadzania/

propozycja-5

2. Dbaj o sen

Badania wskazują, że sen wspomaga zapamiętywanie. Dzieje się tak ponieważ sen wzmacnia połączenia między komórkami nerwowymi w mózgu, co ma kluczowe znaczenie dla procesów uczenia się i zapamiętywania. Doktor Neil Stanley z szpitala uniwersyteckiego Norfolk i Norwich wyjaśnia: „Sen nie jest jedynie stratą czasu, jest to pora dużej aktywności i potrzebujemy go do takich rzeczy jak pamięć i uczenie się. Za dnia odbieramy i nabywamy informacje, ale dopiero w nocy informacje te sortujemy”. Właściwa ilość snu wzmacnia naszą zdolność zapamiętywania, a co za tym idzie – czasu jaki poświęcimy na naukę.

3. Stosuj Mnemotechniki:

Istnieje szereg skutecznych technik pamięciowych ułatwiających szybsze zapamiętywanie, przechowywanie i przypominanie sobie informacji. Poniżej przytoczymy kilka z nich:

Łańcuchowa metoda skojarzeń

Jest to podstawowa technika mnemogiczna. Polega na układaniu opowiadania, opartego na łańcuchu wzajemnie powiązanych skojarzeń. Kluczem do zapamiętania tą techniką jest kojarzenie w pary kolejnych elementów do zapamiętania. Tworząc taki łańcuch skojarzeń, należy łączyć ze sobą często sprzeczne i absurdalne elementy. Siła tej metody tkwi w wykorzystaniu roli wyobraźni w procesie uczenia się .

Cechami takich opowieści powinna być:

Wizualizacja – Wymyślając opowiadanie najlepiej jest tworzyć w swojej wyobraźni obrazy. Używając wizualizacji aktywizujemy prawą półkulę mózgu. Postaraj się, aby historyjka była tak obrazowa, jak film.

Dynamizm – Łatwiej zapamiętać osoby lub przedmioty, które są w ruchu. Od zarania dziejów ruch kojarzył się nam z niebezpieczeństwem, lub źródłem potencjalnego pożywienia – nasze mózgi nadal funkcjonują w taki sposób, warto aby pobudzić ten instynkt.

Emocje – Bardzo ważne, aby opowiadane przez nas historie budziły jak najwięcej emocji. Pamiętaj o tym, że lepiej zapamiętujemy pozytywne emocje – te negatywne staramy się wypierać – czyli „wyrzucać” z naszej pamięci. Tworzeniu historyjek powinna więc towarzyszyć atmosfera dobrej zabawy i humoru – w ten sposób jest zwiększona szansa na to, że pozytywne emocje zostaną dłużej w naszej pamięci.

Absurdalność – pamiętaj o tym, że najlepiej zapamiętujemy rzeczy niezwykłe. Staraj się więc nie wymyślać historii opartej na codziennych czynnościach, takich jak prasowanie czy pranie. Pobudź fantazję – im bardziej śmieszna i dziwna będzie historyjka, tym większa szansa na to, że ją zapamiętasz.

Metoda Głównego Systemu Pamięciowego

wiedzy

Źródło: Wikipedia

Polega na przyporządkowaniu liczbom odpowiednich spółgłosek alfabetu fonetycznego. Następnie z głosek tych tworzymy słowa-klucze poprzez dodanie dowolnych samogłosek. Aby zapamiętać datę, lub PIN, nadajemy cyfrom litery z Tablicę Głównego Systemu Pamięciowego. Tablicę tą znajdziesz na obrazku powyżej:

Przypisujemy zbitce liter słowo, które jest najbliższe tej zbitce.

Mamy do zapamiętania datę 1798

Oznaczamy litery zgodnie z tablicą 1 – Z(S) 7 – K(G) 9 – B (P) B 8 – F (W) – można ułożyć słowo SKuPóW – gdzie S(1)K (7) P(9) ó W(8) -Można też ułożyć zdanie Z(1) K(7)im B(9)ędziesz W(8)yjeżdzać – gdzie Z(1) K(7)im B(9)ędziesz W(8)yjeżdzać.

Metoda ta wymaga czasu na nauczenie się tabelki Systemu Pamięciowego, lecz po zapamiętaniu które cyfry odpowiadają jakiej literze – efekty potrafią być zdumiewające – zapamiętywanie dzięki tej metodzie jest szybkie i potrafi być bardzo zabawne.

wiedzy

Metoda haków pamięciowych

Dzięki tej mnemotechnice, można nadawać cyfrom własne skojarzenia . Powinny być one jak najbardziej wesołe i abstrakcyjne, tak aby można było je łatwo zapamiętać. Przy odpowiednim użyciu sprawia ona, że bardzo trudno jest pomylić kolejność prezentowanych faktów.

My proponujemy następujące haki pamięciowe do cyfr:

0. Jajko
1. Kij
2. Łabędź
3. Serce
4. Krzesło
5. Hak
6. Wiśnia
7. Kosa
8. Bałwan
9. Balon
10. Rycerz

Wyobraź sobie następującą historię: Mój dziadek odłożył kij do ściany i usiadł na krześle. Zaczął wpatrywać się się na zawieszony na haczyku obrazek na którym moja siostrzenica narysowała serduszko.

Jaka to data? Zaznacz tekst, żeby zobaczyć odpowiedź.  Odpowiedź: 1453

Metoda mapy myśli

Tak często jak to tylko możliwe, aby zwiększyć zapamiętywanie oraz efektywność pracy, staraj się używać map myśli. Porządkuj informacje, twórz logiczne schematy oparte na skojarzeniach, eksperymentuj z kolorami oraz rysuj obrazki. Mapa myśli, podobnie jak powyższe metody, opiera się na wykorzystaniu obu półkul mózgowych.

wiedzy

Przykład mapy myśli

Więcej o Mapie Myśli dowiesz się z naszego artykułu – Tworzenie Mapy Myśli: http://dobreszkolenie.com/tworzenie-mapy-mysli/

Podsumowując:

Kluczem do efektywnego przyswajania informacji są pozytywne emocje – jeśli podejdziesz do edukacji z zapałem i chęciami, zapamiętasz informacje na znacznie dłużej. Ucząc się staraj się angażować jak najwięcej zmysłów, tak aby zaktywizowane zostały obie półkole mózgu. Do szybszego przyswajania informacji stosuj mnemotechniki, a co za tym idzie – używaj wyobraźni w toku swojej edukacji. Dostosuj proces przyswajania wiedzy do swojej percepcji. Jeśli jesteś słuchowcem – nagrywaj swoje wypowiedzi, jeśli jesteś wzrokowcem – stosuj mapy myśli, jeśli jesteś ruchowcem – ucz się podczas gdy chodzisz po pokoju. Przede wszystkim poświęć nieco czasu na opanowanie mnemotechnik – raz włożony w to wysiłek, z pewnością opłaci się zaoszczędzonym czasem w przyszłości.