Wrocławskie Centrum Transferu Technologii zostało utworzone w 1995 roku dzięki unijnemu projektowi Bridging the Gap Between University and Industry, prowadzonego przez Politechnikę Wrocławską oraz Uniwersytety w Stuttgarcie i Londynie. Powstało ono w odpowiedzi na potrzeby powołania instytucji pośredniczącej między światem nauki i gospodarki. Jesteśmy samofinansującą się jednostką Politechniki Wrocławskiej o charakterze non-profit. Aktywnie działamy na rzecz rozwoju Wrocławia, Dolnego Śląska i zachodniej Polski.

Misją Wrocławskiego Centrum Transferu Technologii jest komercjalizacja wyników badań naukowych uzyskiwanych w Politechnice Wrocławskiej, animowanie współpracy badawczej i technologicznej oraz wsparcie działalności innowacyjnej przedsiębiorstw.

Nasze działania koncentrują się przede wszystkim na promocji wykorzystywania wyników badań naukowych w nowoczesnej gospodarce, a także kreowaniu i wspieraniu szeroko rozumianej przedsiębiorczości. Dlatego też nasze usługi skierowane są zarówno do naukowców, jak i przedsiębiorców (w tym młodych, rozpoczynających działalność) oraz konsorcjów naukowo-biznesowych i instytucji badawczo-rozwojowych.

Jesteśmy członkiem Enterprise Europe Network – największej na świecie sieci wspierania biznesu powołanej przez Komisję Europejską. Obejmuje ona swoim zasięgiem ponad 40 państw, łączy blisko 600 organizacji i 4000 specjalistów świadczących usługi dla przedsiębiorstw. Jako ośrodek sieci oraz koordynator konsorcjum Enterprise Europe Network w zachodniej Polsce oferujemy małym i średnim firmom bezpłatne, kompleksowe usługi informacyjne, doradcze i szkoleniowe.

Od 1999 roku prowadzimy Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej, ułatwiając naukowcom i przedsiębiorstwom udział w projektach badawczych oraz dostęp do źródeł ich finansowania. Dzielimy się doświadczeniem zdobytym w trakcie realizacji kilkudziesięciu projektów z IV, V, VI i VII Programu Ramowego Unii Europejskiej.

Od 2004 roku działania podejmowane przez WCTT są zgodne z wymaganiami normy ISO 9001:2000.

Wybrane rezultaty działalności Centrum w latach 1995-2015:

  • przeszkoliliśmy ponad 43 tys. osób,
  • udzieliliśmy ponad 31 tys. konsultacji,
  • pomogliśmy w złożeniu 550 wniosków o dofinansowanie badań finansowanych przez Komisję Europejską,
  • przeprowadziliśmy 500 audytów technologicznych,
  • uczestniczyliśmy w podpisaniu 84 umów międzynarodowego transferu technologii,
  • pomogliśmy w założeniu 162 przedsiębiorstw innowacyjnych,
  • sfinansowaliśmy 303 projekty badawczo-wdrożeniowe realizowane przez jednostki naukowe na rzecz MŚP.

Adres

Nasz adres:

ul. Smoluchowskiego 48, Wrocław

GPS:

51.10758747313722, 17.065937421006765

Nr tel.:
Skontaktuj się z właścicielem

Wystaw recenzję

KOMPETENCJE
STANDARD OBSŁUGI
LOKALIZACJA
ŁATWOŚĆ KONTAKTU
Publikowanie ...
Twoja ocena została pomyślnie wysłana
Proszę wypełnić wszystkie pola