Centrum Rekrutacyjno-Projektowe jest marką należącą do Grupa W&W sp. z o.o. al. Rejtana 16C/014, 35-959 Rzeszów, spółka zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. Rzeszowa XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000413554, NIP: 813-367-16-25, REGON: 180 821 757Centrum Rekrutacyjno-Projektowe to wyspecjalizowany podmiot zajmujący się obsługą procesów rekrutacyjnych i promocyjnych w internecie.