Szkolenia online: Czym jest E – Learning – E- learning jako nowa forma przekazywania wiedzy

Szkolenia online: Czym jest E – Learning – E- learning jako nowa forma przekazywania wiedzy

E-Learning – w formach masowego przekazu termin ten pojawia się coraz częściej – lecz co on oznacza? Jakie są formy e-learningu i kiedy ma on najlepsze zastosowanie? Tego dowiecie się w poniższym artykule.

E-Learning to zbiór zdalnych, cyfrowych form edukacji – są to techniki uczenia się, z wykorzystaniem sieci komputerowych, internetu, intranetu i extranetu przy użyciu komputerów osobistych, tabletów, smartfonów i telewizorów multumedialnych. Cechą charakterystyczną e – learningu jest brak bezpośredniego kontaktu z osobami przekazującymi wiedzę – mimo to e – learning obejmuje ukańczanie kursów, szkoleń a nawet studiów. E-Learning, obejmuje zagadnienia metod nauczania nie wymagających obecności drugiej osoby. Sztuka atrakcyjnego przekazywania wiedzy poprzez prezentacje multimedialne pobudzające zaangażowanie ze strony odbiorcy w celu przyswojenia przez niego wiedzy jest domeną e-learningu.e - learning

Rodzaje e-learningu:

Samokształcenie:

Najbardziej bierna forma e-learningu. Polega na wykorzystaniu prezentacji i wiedzy znalezionej w sieci w podniesienia własnych umiejętności. Obejmuje też indeksowane bazy danych zawierających wyjaśnienia, które pomagają krok po kroku rozwiązać dany problem. Ta forma kształcenia wyklucza jakiekolwiek formy kontaktu z osobami przekazującymi wiedzę.

Szkolenia synchroniczne:

Obejmuje publikowane webinary – czyli wykłady, kursy i szkolenia transmisja których odbywa się drogą internetową. Forma ta zakłada kontakt, pomiędzy instruktorem a odbiorcą. Uczestnicy szkolenia podlegają kontroli i ocenie ze strony instruktora.

Szkolenia asynchroniczne:

Szkolenia, w których odbiorca nie ma kontaktu z instruktorem. Odbiorca rozpoczyna naukę nie podlegając kontroli ze strony instruktora. Szkolenia asynchroniczne mogą zawierać elementy synchroniczne – np. kontakt z instruktorem poprzez e -mail, wiadomości na grupach dyskusyjnych czy czat. Cechą charakterystyczną tego typu szkoleń jest dopasowanie tempa przyswajania wiedzy do odbiorcy.

Szkolenia mieszane:

Stanowią połączenie szkolenia asynchronicznego z synchronicznym. Szkolenie tego typu może mieć swój początek poprzez webinar, by znaleźć swoje rozwinięcie w interaktywnych prezentacjach – zgłębianie których odbywa się już bez obecności instruktora.

e - learning